2023.05.23 Press release, Regulatory, Report

Kebni Delårsrapport Q1 2023

Kvartalet uppvisar 80% ökad nettoomsättning och stärkt kassa, vilket väl underbygger bolagets finansiella mål för 2024. Kvartalet har präglats av hög aktivitet, där förberedelser inför produktionsstart i Saab-projektet haft högst prioritet. Sammantaget bäddar aktiviteterna i kvartalet för en fortsatt positiv utveckling.

Finansiell utveckling Q1 

 • Nettoomsättning, 10 883 tkr (6 053 tkr) 

 • Rörelseresultat, -10 081 tkr (-10 761 tkr) 

 • Periodens resultat, -10 229 tkr (-11 691 tkr) 

 • Periodens kassaflöde, 8 038 tkr (-5 677 tkr) 

Viktiga händelser Q1 

 • Kebni erhåller en order på maritima satellitantenner från kunden IAI värd 10 MSEK. 

 • Kebni startar joint venture-bolaget ScaffSense för att erbjuda banbrytande säkerhetslösning för byggställningar. 

 • Kebni etablerar sig ytterligare i APAC-regionen och rekryterar Head of Region. 

 • Kebni offentliggör utfallet av nyttjande av teckningsoptioner serie TO2. Nyttjandegraden uppgick till 95,7% och Kebni tillfördes ca 24,4 MSEK före emissionskostnader. 

Viktiga händelser efter perioden 

 • Kebni erhåller en order på Satcom-utrustning värd 2,5 MSEK från IAI, relaterad till kundens tidigare ordrar på maritima satellitantenner. 

 • Varumärke och hemsida för Kebnis joint venture-bolag ScaffSense lanseras. 

 • Installation av utrustning till bolagets nya produktionslokal i Karlskoga påbörjad som en del av de avslutande förberedelserna inför produktionsstart i Saab-projektet. 

VD har ordet 
Det första kvartalet 2023 var ett tydligt steg framåt i linje med vår femårsstrategi. Kvartalet uppvisar en 80% ökad nettoomsättning och en stärkt kassa. Resan mot våra finansiella mål om 150-200 MSEK i nettoomsättning och positivt kassaflöde 2024 har därmed påbörjats på allvar och backas upp av de många affärsaktiviteter som pågått i bolaget under kvartalet.

Nya ordrar och stora möjligheter inom Satcom 
Vi har under kvartalet arbetat intensivt med leveranser av maritima satellitantenner till kunden IAI (Israel Aerospace Industries). Som en positiv avslutning på kvartalet erhöll vi ytterligare en order på maritima antenner från samma kund, värd 10 MSEK, en order som sedan dess dessutom komplett- 

erats med en order på relaterad utrusting värd 2,5 MSEK. Det fortsatta och utökade förtroendet från IAI, en världsledare inom försvar och aerospace, är för oss den ultimata bekräftelsen på att vår maritima antenn är en av de bästa på marknaden. Under kvartalet fick vi även order på Satmission Drive-away-antenner från en återkommande Broadcasting-kund i Polen. 

I mars gick världens största mässa för Satcom av stapeln, Satellite 2023 i Washington D.C., där vi deltog med våra mobila Satcom-lösningar. Mässan var mycket lyckad, särskilt den maritima antennen och vår nya Satcom-on-the-move-lösning väckte stort intresse bland besökarna. Teamet återvände från D.C. med många nya affärskontakter och möjligheter som vi nu arbetar med att omsätta till konkreta projekt och affärer. 

Produktionsstart i Saab-projektet bara veckor bort 
Produktionsstart i Saab-projektet, där vi nu ska påbörja serielevereranser av IMU-sensorer till NLAW, närmar sig med stormsteg. Under kvartalet har stort fokus varit på produktionsförberedelser och byggnation av den nya produktionslokalen i Karlskoga. I skrivande stund installeras maskiner och utrustning i de färdigställda lokalerna. De första leveranserna till Saab planeras under Q2. Och som jag uttryckte det i en DI-intervju för några veckor sedan: ”När vi väl har börjat leverera sensorer till NLAW, då har vi en story som är ganska svårslagen. Då kan vi säga att vi i konkurrens med de stora drakarna lyckats designa en högkapacitetssensor där köparen sparat pengar jämfört med att köpa något annat.” (Dagens Industri, 23 april 2023).  

Sensorenheterna till Saab blir de första att börja produceras i den nya verksamheten i Karlskoga, men planering pågår även för kommande produktionslinor för Kebni SensAItion. Den nyutvecklade produktfamiljen, som uppvisat en mycket hög pris/prestanda-nivå, närmar sig officiell lansering och diskussioner pågår med flera potentiella kunder inom automation. Dessutom ser vi att löpande ordrar och leveranser till vår långsiktiga kund Epiroc fortsätter öka, vilka också kommer att gynnas av den nya produktionskapaciteten.  

Säkerhetsinnovationen ScaffSense  
Under Q1 gick också startskottet för vårt Joint Venture ScaffSense, ett bolag som ska utveckla och sälja en världsunik, sensorbaserad säkerhetsinnovation för byggställningar. Kebni står bakom bolaget tillsammans med det ledande byggställningsföretaget Solideq. Nu pågår arbetet för fullt med att etablera strategiska samarbeten med aktörer i branschen inför kommande pilotprojekt och produktifiering. Intresset från branschen är fortsatt stort och flera spännande dialoger pågår med potentiella partners och branschledande kundprospekt.  

Det är en intensiv och otroligt rolig tid att vara en del av Kebni. Det är med stor stolthet jag ser de sista bitarna komma på plats inför produktionsstarten i Saab-projektet, ett projekt som varit högprioriterat och omvälvande för hela Kebni och som hela teamet varit delaktigt i att möjliggöra och genomföra. De inledande faserna i projektet har varit ett tveäggat svärd som gett oss enorma möjligheter, men som också inneburit att andra projekt tillfälligt fått stå tillbaka. Vi är nu redo att kliva in i nästa fas, och jag är övertygad om att Kebnis ansträngningar under kvartalet och de kliv vi tar under kommande månaderna kommer att lyfta Kebni som bolag till en helt ny nivå. 

Torbjörn Saxmo, VD 

Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.kebni.com/reports-documents/

För mer information, kontakta Kebni Head of Marketing, Communication & Investor Relations Maya Larsson: maya.larsson@kebni.com / +46 (0) 70-971 00 05 
 
Bolagets aktie (KEBNI B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission. Denna information är sådan som Kebni AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2023 kl 08.00 CET. 

Om Kebni AB (publ) 
Kebni har en lång historia och stor erfarenhet inom Inertial Sensing samt satellitantennlösningar. Företaget, med huvudkontor i Stockholm, är inriktat på att bli en ledande leverantör av tillförlitlig teknik, produkter och lösningar för stabilisering, positionering, navigering och säkerhet. Kebnis produkter och lösningar riktar sig till statliga, militära och kommersiella kunder. Företaget verkar på en global marknad, direkt och genom ett nätverk av återförsäljare. Läs mer på  www.kebni.com 
 
Kebni – Bringing stability to a world in motion