2021.11.23 Press release

KEBNI ANLITAR RÅDGIVARE FÖR FÖRVÄRVSEXPANSION.

KebNi anlitar Johan Hårdén för förvärvsexpansion.

Stockholm, 23 november 2021. Kebni (publ) anlitar tidigare vd för Allgon, Johan Hårdén, som rådgivare för att starta en bred förvärvsprocess. Uppdraget innebär att aktivt leta, analysera och genomföra förvärvsobjekt till KebNi: s verksamhet.

”Som jag presenterade i kvartalsrapporten, vill Kebni växa i omsättning och bredda sitt erbjudande. Därför tar vi in Johan Hårdén som rådgivare. Med hans breda nätverk och unika förmåga att bygga förtroende inför förvärv. Det arbete Johan uträttade med att skapa tillväxt, förvärva bolag och utvecklingen av Allgon är för oss mycket inspirerande”, säger Torbjörn Saxmo, vd Kebni.

Johan Hårdén kommer närmast från Allgon där han varit vd och koncernchef. Ett uppdrag han lämnade efter att ha slutfört sitt uppdrag med att göra bolaget till en ledande aktör inom industriell radiostyrning. Inför kommande nästa uppdrag har han valt tidsbegränsade rådgivningsuppdrag och blir nu aktiv i Kebni. Närmaste månaderna ska Johan Hårdén bistå KebNi: s ledningsgrupp med förvärvsprocesser, skapa kontakter och skapa strategier för konkreta förvärv. Uppdraget sträcker sig i första hand fram till första kvartalet 2022.

”Med min erfarenhet av industrin och bolagen inom antenn- och satellitvärlden, ser jag många möjligheter där mitt breda nätverk blir en stark tillgång. Det finns många bolag som kan bidra till KebNi: s plan för att växa genom förvärv. Tillsammans med KebNi: s ledning skall jag analysera bolag både i Norden och internationellt. Målet är att hitta ett förvärvsobjekt som kan stödja Kebni: s ambition att bygga substans, större plattform, mer omsättning, synergier och öka omsättningstillväxten. Det är ingen kort önskelista, men den är fullt möjlig”, säger Johan Hårdén, oberoende rådgivare.

För mer information kontakta VD Torbjörn Saxmo på mobil +46 (0)70-916 14 82.

Om KebNi AB
KebNi har en lång historia och stor erfarenhet inom marina satellitantennlösningar och lösningar för tröghetsrörelseavkänning. Företaget, med huvudkontor i Stockholm, är inriktat på att bli en ledande leverantör av produkter och lösningar för satellitkommunikation, säkerhet, positionering och stabilisering, och med mycket stor tillförlitlighet. KebNis produkter och lösningar riktar sig till statliga, militära och kommersiella kunder. Företaget verkar på en global marknad, direkt och genom ett nätverk av återförsäljare.

KebNis tre affärsområden; KebNi Maritime för marina satellitantenner, KebNi Inertial Sensing som levererar tröghetssensorsystem (Inertial Measuring Units) och KebNi Land Mobile för mobila satellitantenner inom Communication on the Move (COTM) samt Communication on the Pause (COTP) finns utförligt beskrivna på www.kebni.com.

KebNi “brings stability to a world in motion”.

Bolagets aktie (KEBNI B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november, 2021 kl. 8:30 CET.