2020.10.19 Press release

KEBNI AB:S (PUBL) SENARELÄGGER Q3-RAPPORT FÖR ATT MÖJLIGGÖRA INSYNSPERSONERS DELTAGANDE I PÅGÅENDE FÖRETRÄDESEMISSION OM UPP TILL 50 MSEK

KebNi AB (publ) (“KebNi” eller “Bolaget”) har, med anledning av den företrädesemission av aktier som nu genomför, beslutat att senarelägga offentliggörandet av Bolagets finansiella rapport till den 30 november 2020 (tidigare 19 november 2020).

Stockholm, Sverige, 19 oktober 2020 – Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper mellan 16 oktober – 30 oktober 2020. För att möjliggöra för personer i ledande ställning, så kallade insynspersoner, som omfattas av en 30-dagars stängd period inför offentliggörandet av Bolagets finansiella rapporter, har Bolaget beslutat att senarelägga offentliggörandet av rapporten.

“Vi kan glädjande konstatera att det finns ett stort intresse att delta i emissionen inom den egna organisationen, såväl bland personal, ledningsgrupp och styrelse. För att säkerställa att vi följer rådande lagar och regler senarelägger vi därför Q3-rapporten som annars skulle förhindra möjlighet till deltagande för individer inom Bolaget som omfattas av den stängda perioden.” – kommenterar Carsten Drachmann, verkställande direktör i KebNi.