2020.11.04 Press release, Regulatory

KEBNI AB SÄGER UPP VD

Styrelsen i KebNi AB (bolaget) har idag beslutat att, med omedelbar verkan, avsluta Carsten Drachmanns VD-uppdrag i bolaget.

Stockholm, Sverige, 4 november 2020 KebNi AB har precis avslutat en nyemission som tecknades till ca 21 %. Styrelsen har i och med utfallet av nyemissionen bedömt att bolaget behöver en ny ledning som kan återvinna bolagets förtroende på marknaden. Därtill är det styrelsens bedömning att bolaget, i än högre grad, behöver fokusera på försäljningen av bolagets produkter.

Bolaget kommer nu att påbörja en rekryteringsprocess för att anställa en VD med tydligt fokus på en kraftig acceleration av försäljningsinsatserna av bolagets produkter.

Styrelsen har idag utsett Erik Wiberg till tillförordnad VD i bolaget. Erik Wiberg är idag ansvarig för bolagets framgångsrika affärsområde, Land Mobile.