2021.03.10 Press release, Regulatory

KebNi AB (publ): Bolagsstämmokommuniké

KebNi har idag den 10 mars 2021 hållit extra bolagsstämma

Stockholm, 10 mars 2021 – Bolagsstämman beslutade enhälligt, i enlighet med kallelsens förslag, om ändring av bolagsordningen i huvudsak innebärande i) att gränserna för antal aktier och aktiekapital ändras på så sätt att bolagets aktiekapital ska vara lägst 4 313 606,908733 kronor och högst 17 254 427,634931 kronor samt att antalet aktier ska vara lägst 63 000 000 och högst 252 000 000. Aktier kan ges ut i två (2) slag, serie A och serie B. Antalet A-aktier ska vara lägst 150 000 och högst 600 000. Antalet B-aktier ska vara lägst 62 850 000 och högst 251 400 000. Varje A-aktie medför tio (10) röster. Varje B-aktie medför en (1) röst; ii) höjning av antalet tillåtna styrelseledamöter till sju, lägst 3; iii) införande av omvandlingsförbehåll för A-aktier att omvandlas till B-aktier, samt iv) beslutade stämman enhälligt att välja Jan Wäreby till ny ordinarie styrelseledamot.