2022.04.22 Press release, Regulatory

KebNi AB (publ.) avser sätta nya finansiella mål under andra halvåret 2022 med anledning av gynnsamma marknadsförändringar och erhållen SAAB order

Stockholm, 22 april 2022 – Mot bakgrund av det ändrade geopolitiska läget i Europa samt nyligen erhållen order från SAAB ser KebNi ett behov av att kunna agera flexibelt och anpassa verksamhetens inriktning och resurser i närtid för att ha leveransberedskap under 2023. Styrelsen för Kebni har valt att prioritera dessa aktiviteter framför nuvarande finansiella mål och avser att definiera lönsamhetsambitioner som är bättre lämpade att styra verksamhetens långsiktiga inriktning. Med anledning därav slopas nuvarande finansiella mål och Kebni planerar att presentera nya mål under andra halvåret 2022.

VD, Torbjörn Saxmo, Kommenterar:
”Den order vi erhållit från SAAB bekräftar att KebNi är i ett nytt läge och således behöver prioritera leverans- och produktionskapacitet snabbare än väntat. Bolaget är i ett fantastiskt utgångsläge för att ta vara på de nya marknadsförutsättningarna med rätt organisation, efterfrågade produkter och med en pågående kapitalisering. Bolagets finansiella mål behöver därmed anpassas till de betydande möjligheter som KebNi står inför.”

Kontakt
Torbjörn Saxmo, VD
torbjorn.saxmo@kebni.com
Tel: +46 (0) 70 916 14 82.