2015.04.07 Press release, Regulatory

Kallelse till extra stämma för beslut om höjning av aktiekapitalgränser samt för beslut om bemyndigande