2021.01.15 Press release, Regulatory

JAN WÄREBY ADJUNGERAD TILL KEBNI AB STYRELSE

KebNi AB får härmed meddela att Jan Wäreby har adjungerats till KebNi ABs styrelse.

Stockholm, 15 januari 2021 – KebNi AB får härmed meddela att Jan Wäreby har adjungerats till KebNi ABs styrelse. KebNi AB kommer under våren 2021 att kalla till extra bolagsstämma med förslag om att välja in Jan Wäreby i KebNi AB styrelse.

“Jan Wärebys långa erfarenhet från teknikbolag och hans djupa kunskap inom försäljning innebär att vi blir än bättre rustade att ta bolagets produkter till nästa nivå försäljningsmässigt. Vi är mycket glada över att Jan Wäreby kommer in i bolaget”, säger styrelsens ordförande David Svenn.

Jan Wäreby är idag Styrelseordförande i RISE AB och styrelseledamot i bl.a. Tobii AB, Gapwaves AB och EKN (Export Kredit Nämnden).

Jan Wäreby är tidigare Senior Vice President och chef för koncernfunktionen Sales på Ericsson, dessförinnan Senior Vice President och chef för Affärsenheten Multimedia samt vice VD och chef för Sales och Marketing för Sony Ericsson Mobile Communications. Han är utbildad Civilingenjör vid Chalmers Tekniska Högskola.