2015.07.09 Press release, Regulatory

Jan Otterling avgår som VD för ASTG

Jan Otterling har idag på egen begäran avgått som VD för Advanced Stabilized Technologies Group (publ) (“ASTG”) med dotterbolag. Jan kommer att jobba kvar i företaget fram till slutet av augusti och då med fokus på pågående leveransprojekt. Rekrytering av ny VD har påbörjats och styrelsens ambition är att kunna presentera en ny VD i samband med ordinarie bolagsstämma i slutet av juli. Fram till dess kommer styrelsen att tillsammans med Jan hantera de löpande operationella frågorna.