2017.11.27 Press release

Intentionsavtal (“Letter of Intent”) överenskommet med den israeliska kunden

Ett intentionsavtal, ett så kallat “Letter of Intent”, har ingåtts mellan ASTG och den israeliska kund som vi förhandlat med under en längre tid. Avtalet bekräftar att båda parter avser slutföra kontraktsförhandlingarna så att kunden kan utfärda en inköpsorder till den 15 december 2017. Detta för att möjliggöra leverans av ordern under andra halvan av 2018. Omfattningen som diskuteras är som tidigare meddelats 16 antenner med en option på ytterligare 7 enheter.