2015.12.21 Press release

Insynspersoner köper aktier

Reidar Östman, huvudägare i ASTG har ökat sitt innehav i ASTG AB med ytterligare 722 838 aktier. Transaktionen skedde i enlighet med rådande regler för insynspersoner, det vill säga efter att nyheten runt spanska Indras förfrågan kommit marknaden till del, till kurser över 1 krona.