2015.12.30 Press release

Insynsperson har sålt aktier

Den 29 december samt idag har Andreas Adelgren, vd för ASTG AB, minskat sitt innehav med 865 000 aktier. Andreas Adelgrens aktieinnehav uppgår efter försäljningen till 6 500 000 stycken.

Andreas Adelgren lämnar följande kommentar
Försäljningen är helt av privatekonomisk karaktär. Den bottnar huvudsakligen i att jag vill kvitta uppkommen realiserad förlust i den delägda verksamhet jag lämnade till förmån för ASTG AB. Hade året haft ytterligare någon månad hade jag säkert väntat med att sälja, ty vår möjlighet att återfå Indra som kund ser verkligen lovande ut. Går allt enligt schemat kommer vi kunna lämna besked närmsta tiden efter den 12 januari 2016.

Vill ta tillfället i akt och tillönska alla ett riktigt Hälsosamt, Framgångsrikt och Gott Nytt 2016!