2016.01.26 Press release

Insynsköp i ASTG AB

Insynsköp i ASTG har ägt rum senaste veckan. Styrelseordförande Nils Eriksson har ökat med 75 000 aktier och äger efter ökningen privat och via bolag 286 480 aktier. Vd, Andreas Adelgren har också ökat med 75 000 aktier. Dennes totala aktieantal uppgår nu till 6 575 000 stycken. Vidare har Joakim Ilemark samt Thomas Selander ökat med 200 000 respektive 40 000 aktier. Deras totala aktieantal uppgår efter dessa transaktioner till 2 600 000 respektive 70 000 stycken.

För vidare information se: http://www.astg.se/investerare/insynsregister