2015.08.03 Press release

Inställd Extrastämma i ASTG den 5/8 2015

I juli kallade dåvarande styrelsen i ASTG till extra stämma efter begäran från en grupp huvudägare.

På dagordningen stod val av ny styrelse. Då ny styrelse redan kunde väljas på Årsstämman den 30/7 2015 finns inget att avhandla på den utlysta extra stämman.

Orsaken till huvudägarnas kallelse till extra stämma grundade sig på en stor osäkerhet huruvida Årsstämman skulle bli av eller inte mot bakgrund av dåvarande styrelses historik av framflyttade Årsstämmor.