2018.10.24 Press release

Information avseende presentation rörande utvecklingen av AIMS AB

Med anledning av en presentation rörande utvecklingen av AIMS AB som kommer att hållas på dagens bolagsstämma, meddelar ASTG AB (publ) följande:

ASTG AB (publ) har tagit fram en initial utvecklingsplan för det helägda dotterbolaget AIMS med prognos för, bland annat, marknadstillväxt. Prognosen baserar sig på en internationell rapport avseende tillväxten inom området för s.k. IMU’er samt vissa strategiska ställningstaganden avseende utvecklingen av dotterbolaget AIMS.

Presentationen innehåller bl a följande som Bolaget nu offentliggör.

– Marknaden för AIMS produkter förväntas växa med mellan 2,9 och 16,5 procent årligen, beroende på marknadssegment, från 2017 till 2022 enligt den internationella rapporten.

– AIMS produkter bör kunna ta marknadsandelar inom de segment som växer med 16,5 % årligen, enligt AIMS egen bedömning.

– Rekrytering av säljare till AIMS har påbörjats samtidigt som förhandlingar avseende marknadsföring- och försäljning med externa samarbetspartners har påbörjats med fokus på teknisk systemintegration.

– AIMS arbetar fortfarande med fullt fokus på att försöka vinna den större upphandling av IMU’er som AIMS deltar i och där ett avgörande förväntas efter årsskiftet.