2015.11.17 Press release

IAI bekräftar och utökar ordern till ASTG

Israeliska IAI (Israel Aerospace Industries) har per denna dag meddelat att de väljer att utöka ordern från 19 till 23 satellitantenner så kallade P9:or. Vissa smärre förbättringar har även utförts av vårt team lett av projektledare Thomas Sellander. Leveranser kommer att påbörjas i mars 2016. ASTG AB anser sig med all tydlighet inte ha utrymme för några förseningar eller historiska utsvävningar, då hela affären är avhängd av att ASTG AB levererar första antennen i mars månad.

Olle Widigsson, ytterst ansvarig för IAI-projektet lämnar följande kommentar;

– Vi är oerhört tacksamma för det förtroende IAI valt att ge oss. Att antennen är av världsklass är en sak, men här har det även handlat om att visa att ASTG AB genomgått en genomgripande städning, både finansiellt och resursmässigt. Vi har under hela hösten varit tydliga mot andra presumtiva kunder med att vårt absoluta huvudfokus rent affärsmässigt är att, först se till att ära vårt åtagande gentemot IAI. Jag vill passa på att vara öppen med att intresset och offertförfrågningarna runt P9-antennen varit påtagliga sista månaden.