2015.12.18 Press release

Har erhållit förfrågan på P7-antenner från spanska Indra

ASTG AB har idag erhållit en skarp förfrågan på ett antal P7:or från spanska Indra Sistemas S.A. NDA är undertecknat mellan parterna och Indras specifikation är genomgången och behandlad med gott resultat.

ASTG AB:s vd Andreas Adelgren lämnar följande kommentar;

Detta tillsammans med erkännandet från både israeliska IAI och franska LCDC, vilka båda resulterat i skarpa orders, är ett odiskutabelt kvitto på att nya ASTG AB är en aktör vars produkter och kompetens på ett mycket övertygande sätt, rätt hanterat har både nuet och framtiden för sig.

Vi skall på intet sätt dra ner vårt fokus på det intensiva arbete vi idag bedriver för IAIs räkning, utan kommer istället att förstärka vår organisation ytterligare, både inom mjukvaru och mekaniksidan.

Jag flaggade redan i höstas för att vi skulle göra allt som stod i vår makt för att återvinna Indras förtroende, så det är med stor glädje och bibehållen ödmjukhet vi nu avser att kunna bocka av ytterligare en mycket strategisk milstolpe i vad vi kallar det nya transparenta ASTGs spännande fortsättningshistoria.

Vi kommer att så snart affären är slutförd att presentera både volym och tilltänkt leveransplan.