2018.03.21 Press release

Hålltider efter avslutad företrädesemission i ASTG AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktier, ASTG MTF BT, är den 26 mars 2018. De nya aktierna kommer att synas på VP-konton och depåer den 3 april 2018.

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: ASTG MTF BT
ISIN-kod: SE0010832527
Sista handelsdag: 26 mars 2018

Stoppdag hos Euroclear för BTA är den 28 mars 2018 och de nya B-aktierna beräknas vara utbokade till VP-konton och depåer den 3 april 2018. 

Efter registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket uppgår antalet aktier i ASTG till 700 739 594 B-aktier och 29 530 208 A-aktier. Aktiekapitalet uppgår till 17 471 734,557145 kronor. ASTG:s B-aktier är upptagna till handel på NGM MTF under kortnamnet ASTG MTF.