2015.06.01 Press release

Genombrottsorder från Indonesien

C2SAT har idag erhållit order från PT. Lintsarta, en ledande leverantör av kommunikationstjänster i Indonesien på en Ku II antenn för leverans i juli 2015. Detta är C2SATs första order på en Ku antenn avsedd för Indonesien, en marknad som traditionellt dominerats av C band. Indonesien är dock sedan några år en av de snabbast växande och absolut största marknaderna i världen för stabiliserade marina Ku antenner, både kommersiellt och militärt.

I samband med leverans av denna första Ku antenn så kommer PT. Lintsarta säkerställa att C2SATs antenn erhåller indonesiskt typgodkännande, ett krav för att kunna bearbeta den lokala marknaden. I och med detta kan C2SAT aktivt börja bearbeta den lokala marknaden.