2015.10.22 Press release

Förtydligande runt R-Östman Invests roll runt slutuppgörelsen mellan ASTG och GEM

R-Östman Invest AB har, vilket framgår av pressmeddelandet daterat 14 oktober 2015, reglerat åtagandet för ASTG AB:s räkning gentemot GEM.
ASTG AB har därefter en skuld till R-Östman Invest AB. Styrelsens avsikt är att reglera skulden genom en riktad nyemission, villkoren är under förhandling och styrelsen kommer offentliggöra sitt förslag i samband med kallelse till extra bolagsstämma.