2016.02.16 Press release

Förtydligande runt ASTGs leveranskapacitet till IAI

Då många aktieägare hört av sig med anledning av morgonens pressmeddelande och vi inte kan kommunicera enskilt väljer vi att göra följande förtydligande:

1. ASTG AB hade kunnat leverera en antenn i mars efter ursprunglig specifikation.

2. I de nära diskussioner som numera förs mellan IAI och ASTG framkom att kunden ville göra vissa ändringar i specifikationen där vissa komponenter har så pass lång ledtid att juni månad var den enda realistiska tidpunkten för leverans av den nya förädlade antennen.

3. Med klokhet konstaterade kunden meningslösheten i att få leverans av likadan antenn som man redan har två stycken av, för att beskåda och sedan låta flyga tillbaka till Sverige för inmontering och intrimning av de nya högst vitala komponenterna.

4. Leverans i juni har ingenting med att ASTG inte kan leverera utan är en helt nära kundanpassning i fullständig enighet med en kund med mycket höga krav!

5. Vi lämnar heller inget halvdant, varför vi sedan en tid tillbaka är i full gång med de tester systemet kräver av oberoende institut, så kallade MIL-tester (för militär miljö) samt CE- märkning.

Avslutningsvis avser andra sidan Atlanten Nordamerika.