2019.09.05 Press release, Regulatory

Förtydligande av rörelsekapitallån på 15 MSEK

Det tidigare tillkännagivna låneavtalet om 15 MSEK är ett kortfristigt lån som ska betalas tillbaka senast den 31 december 2019. Lånet har en löpande ränta på cirka 2% per månad.

Lånet planeras återbetalas med intäkterna från pågående leveransen, men kan också kvittas i samband med en eventuel publik emission, om styrelsen beslutar gennomforer en sådan.