2014.11.04 Press release

Första specialanpassade C2SAT C240 nu levererad till Keppel Fels

I förra veckan kunde leverans till Keppel Fels Ltd i Singapore, världens ledande leverantör av mobila offshoreriggar, slutföras av den C2SAT C240 antenn som tidigare i oktober levererats från C2SATs svenska produktionspartner, Högbloms Legomontage AB (“Högbloms”). Denna antenn är inte bara den första av en serie specialanpassade C-bandsantenner, där C2SAT har ytterligare två i beställning och förväntar ytterligare beställning när dessa levererats, utan även den första C-bandsantennen med C2SATs nya förbättrade radiolösning.

Med den nya radiolösningen är C2SAT “best in class” vad gäller radioprestanda bland maritima C- bandsantenner. Den nya C-bandsantennen, C2SAT C240, bygger vidare på C2SATs unika och robusta antennrobot som uppgraderats med en ny antennlösning med möjligheten att använda högre uteffekt än i tidigare version samt ny förbättrad och väsentligt lättare radom. Detta stärker väsentligt C2SATs konkurrenskraft.

STOCKHOLM, SVERIGE, 4 november 2014

För mer information, kontakta:
Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@astg.se
Jan Otterling, VD/CEO, jan.otterling@astg.se
Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)
Isafjordsgatan 32 B, 164 40 Kista, Sverige
www.astg.se
Tel: 08-705 95 00

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
ASTG Pressrelease 2014-11-04.pdf

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)
I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien, baserat på lokal produktion i Singapore. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMUer som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm. ASTGs aktie är noterad på NGM Nordic MTF med Mangold Fondkommission AB som bolagets mentor och likviditetsgarant (market maker).

Mer information från beQuoted
Nyhetsrum ASTG