2016.02.18 Press release

Förnyelse av styrelsen, inför industrifasen

Valberedningen för ASTG, (NGMbörsen, ASTG MTF), tillkännager idag att man avser att föreslå Claes Lindqvist till ny styrelseordförande inför den kommande årsstämman. Valberedningen föreslår även att Erik Claesson och Otto Persson tar plats i den nya styrelsen.

Dagens styrelse har avslutat städningsfasen samt fullgjort kapitaliseringen av ASTG och avser nu att lämna över stafettpinnen till en ny styrelse, med andra arbetsuppgifter. Valberedningen bedömer att den föreslagna styrelsen, uppfyller de krav som Industrialiseringsfasen kräver. Bolagets större ägare avser att rösta för valberedningens förslag.

Claes Lindqvist
VD i Henry Dunkers Förvaltnings AB.
Övriga uppdrag: Verkställande ledamot i Henry och Gerda Dunkers stiftelse och Donationsfond Nr 2. Styrelseledamot i Trelleborg AB, Dunkerska stiftelserna, Svenska Handelsbanken Södra Regionen, Novotek AB (publ) m fl.
Utbildning: Civilekonom och civilingenjör.
Tidigare bland annat olika chefsbefattningar inom ASEA och Åkerlund & Rausing samt VD och koncernchef för Höganäs AB och Öresundskraft AB.

Erik Claesson
Director, Head of Industry Solutions Development, Ovako Group.
Utbildning: Kungliga Tekniska Högskolan ( KTH ), Master of Science -Materials Technology & Metal Forming
Tidigare: Olika chefsbefattningar inom Ovako, åren 1998-2014 och Ingenjörsbefattning/Projektledare i AGA AB åren 1992-1998

Otto Persson
VD Train Alliance Sweden AB
Utbildning: Studier i Ekonomi, Handels och Bolagsrätt vid Lunds och Kalmar Universitet.
Tidigare befattningar, Ekonomiassistent vid Lunds Universitet, Revisorsassistent/Redovisningsekonom vid Revisionscenter AB, Ekonomichef vid Gabrielssons Invest AB, Ekonomichef vid Bröderna Edstrand AB

– Valberedningen vill dessutom framföra ett stort tack, till dagens styrelse: Nils Eriksson, Olof Widigsson och Andreas Adelgren, för en fantastisk räddningsaktion av företaget. Under städningsfasen, som nu är definitivt avklarad, har man bl.a. genomfört följande:
1. Slutfört en total skuldsanering av bolaget.
2. Kapitaliserat bolaget inför Industrialiseringsfasen.
3. Knutit teknisk kompetens, av högsta kaliber till bolaget.
4. Gett ASTG nytt förtroende, hos sådana giganter som IAI och Indra.
5. Behandlar ett flertal förfrågningar, från presumtiva kunder.

Valberedningens yttrande i sin helhet kommer att publiceras på bolagets hemsida i samband med kallelsen till årsstämman.

Valberedningen: Reidar Östman (ordförande), Björn Holmgren och Leif Daruk