2022.06.10 Press release

Företrädesemission och riktad emission registrerad hos Bolagsverket och handeln med BTU upphör

KebNi AB har genomfört en företrädesemission av units samt en riktad emission av aktier som båda avslutades den 19 maj 2022. Nyemissionerna har registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad unit (”BTU”) är måndagen den 13 juni 2022. Avstämningsdag är onsdagen den 15 juni 2022, varefter BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner, och BTA omvandlas till aktier, per fredagen den 17 juni 2020.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB och Synch Advokat AB är finansiell respektive legal rådgivare till KebNi i samband med emissionerna.