2015.12.21 Press release

Exeotech Invests skuldreglering löper helt enligt plan

Uppgörelsen mellan ASTG AB och Exeotech Invest AB, rörande ASTG ABs fordran gentemot Exeotech Invest AB, har allt sedan överenskommelsens upprättande löpt helt i enlighet med vad som avtalats.

Vi bedömer därför i dagsläget inte längre denna fordran som osäker, utan håller före att även de 4,6 MSEK som återstår kommer att regleras. 3,6 MSEK skall för avtalets giltighet inkomma till ASTG AB senast den 31 mars 2016.