2016.03.31 Press release

Exeotech Invest har gjort större skuldamortering

ASTG AB har per denna dag erhållit 2,2 miljoner kronor av Exeotech Invest AB. Totalt har nu Exeotech Invest AB sedan uppgörelsen fastställdes amorterat 4 miljoner kronor. Resterande miljon förväntar sig ASTG AB de närmaste veckorna.

Andreas Adelgren lämnar följande kommentar:
Exeotech Invests vd Jesper Birgemo har genom att ära vår överenskommelse nu visat att vi inom en snar framtid bör ha goda utsikter att en gång för alla stänga samtliga mellanhavanden bolagen emellan. Utöver den sista miljonen Exeotech Invest är skyldig ASTG finns vissa fordringar gällande moms och juridiska kostnader som ASTG tagit men som Jesper Birgemo sagt sig välvillig att diskutera. Jesper och jag kommer i närtid att träffas för samsyn gällande fastställande av detta belopp.