2015.08.18 Press release

Exeotech Invest försäkrar att skulden till ASTG ska regleras

Skulden som Exeotech Invest AB har till ASTG på cirka 6,2 miljoner SEK, kommer enligt Exeotech Invests styrelseordförande Fredrik Nygren, att med start denna vecka börja regleras.

Styrelsen i ASTG anser att detta vore helt i linje med en styrelses uppdrag, nämligen att ta tillvara Bolagets och aktieägarnas intresse. Vi väljer således att acceptera Fredrik Nygrens förslag och stoppar morgondagens inlämnande av vår konkursansökan mot Exeotech Invest AB till Solna Tingsrätt.

Visar det sig mot förmodan att betalningsplanen havererar kan vi inte annat än att handla efter vår ursprungliga tanke.

Exeotech Invest AB:s styrelseordförande Fredrik Nygren lät idag meddela oss följande: Vi står fast vid vårt förslag nedan och kommer säkerställa att vi lever upp till det. Därför får Du gärna kommunicera det i ett pressmeddelande.

Vårt förslag är som följer:

250 000 kr regleras per den 21 augusti 2015

2 000 000 kr regleras per den 31 augusti 2015

Resterande belopp, som behöver fastställas gemensamt med revisorn, regleras per den 15 september 2015