2013.12.20 Press release

ExeoTech genomför garanterad emission i sitt nystartade dotterbolag med företrädesrätt för aktieägarna i ExeoTech