2019.04.24 Press release, Regulatory

Emissionsutfall, övertecknad emission.

Styrelsen i ASTG AB (publ) får härmed meddela att den nyemission som bolaget har låtit genomföra har tecknats till 122,05 %. Emissionen har således övertecknats och tilldelning kommer i första hand att ske till de som har tecknat med stöd av teckningsrätter.