2022.11.17 Press release, Regulatory, Report

Delårsrapport Q3 2022

Kebni når historisk milstolpe – med siktet inställt på storskalig produktion

Kvartalets nyckeltal

 • Nettoomsättning, 7 641 tkr (7 323 tkr)
 • Rörelseresultat, -11 646 tkr (-7 351 tkr)
 • Balansomslutning, 95 648 tkr (84 529 tkr)
 • Periodens resultat, -10 472 tkr (-7 273 tkr)
 • Periodens kassaflöde, -5 227 tkr (-8 370 tkr)
 • Soliditet (%), 88% (83%)
 • Antal anställda vid periodens slut, 21 st (18 st)

Kvartalets händelser

 • Kebni förstärker ledningsgruppen och rekryteringen av ny CFO är klar. Ny CFO är Andreas Larsson som tillträdde den 1 oktober. Dessutom har ledningsgruppen förstärkts med Fredrik Jonsson, VP, Head of R&D and Product management SatCom och Rikard Kärras, VP, Head of Operations, Supply and Production.
   
 • Kebni har undertecknat en avsiktsförklaring med bolaget Solideq för att utröna möjligheten för ett fördjupat samarbete kring säkerhetssystem för övervakning av byggnadsställningar.
   
 • Incitamentprogrammet genomfördes för de anställda på bolaget under juli månad.

Händelser efter kvartalets utgång

 • Kebni erhåller en första volymorder från Saab värd 76 MSEK. Ordern gäller de skräddarsydda IMU-sensorer som Kebni utvecklar till Saab’s NLAW-system.
   
 • Kebni meddelar etableringen av en ny produktionslokal i Karlskoga för flera kommande storskaliga Inertial Sensing-projekt, däribland produktionen av IMU-sensorer till Saab’s NLAW-system och den egna produktfamiljen SensAItion.
   
 • Kebni erhåller SatCom-beställningar värda 2.4 MSEK.

VD-ord

2022 har hittills överträffat mina förväntningar. Den 14 oktober nådde vi en historisk milstolpe i och med den första volymordern från Saab värd 76 MSEK. Ordern avser en initial serieleverans av specialutvecklade IMU-sensorer till Saab’s NLAW-system. Ordern är en viktig tillväxtmotor för hela Kebni, som nu lägger i nästa växel med siktet inställt på storskalig produktion. Teamet som arbetar med produktionsförberedelser har gjort ett fantastiskt jobb med att på kort tid anskaffa en lämplig produktionslokal, påbörja anpassningar och säkra utrustning. Även utvecklingsteamet har arbetat intensivt och tester till dags dato visar ett gott resultat. I slutet av Q2 2023 ska produktionslinan vara på plats och teamet stå redo för produktionsstart.

Den nya produktionslokalen, där bland annat IMU-sensorerna till Saab ska produceras, etableras i Karlskoga vilket är platsen där vår historia inom området startade för ca 20 år sedan. Det är ett antal faktorer som gör Karlskoga till det naturliga valet; tillgången till kvalificerade utvecklings- och monteringsresurser och närheten till kunder som Saab, BAE och Epiroc samt samarbetspartnern Solideq Group. Dessutom är jag av den bestämda uppfattningen att den bruksanda som finns på orten, med tydlig lojalitet, noggrannhet och stolthet i allt som görs, kommer att bidra till Kebni’s framgång.

I augusti signerades en avsiktsförklaring mellan Kebni och Solideq Group, en ledande aktör i byggnadsställningsbranschen, om att tillsammans kommersialisera vårt sensorbaserade säkerhetssystem för byggnadsställningar. Förda diskussioner och de gemensamma planer som börjar ta form i projektet visar en oerhört spännande framtid.

I september deltog vi på den viktiga branschmässan IBC (International Broadcasting Convention) i Amsterdam. Mässan var en framgång som resulterade i ett antal intressanta affärskontakter. Vi tog dessutom tillfället i akt att visa upp en satellitantenn anpassad för landfordon i rörelse, COTM (Communication On the Move), vilket är det senaste tillskottet inom vårt produktområde SatCom. Produkten är inriktad mot kunder i segmenten försvar och blåljusmyndigheter, vilka vi över lag ser som de två viktigaste kundsegmenten för våra SatCom-produkter framöver och vars specifika behov den absoluta merparten av all pågående produktutveckling syftar till att möta.

Under juni månad drog arbetet med utvärdering och uppdatering av förra årets femårsstrategi i gång. Den nya strategin för 2023–2027 kommer att kommuniceras inom kort. Jag kan konstatera att vi hittills i allt väsentligt följer eller överträffar fjolårets strategi. Självklart ser förutsättningarna annorlunda ut nu, med kriget i Ukraina, den därpå följande ordern av accelererad utveckling och initiala serieförberedelser i Saab-projektet och den första volymordern. Mycket fokus och resurser ligger nu och framöver naturligt inom Inertial Sensing. De rekryteringar som gjorts under perioden har stärkt bolaget över hela linjen och bidragit till att vi idag har en bra balans mellan våra två produktområden vad gäller både generella resurser och specifik kompetens.

Den senaste tiden har varit hektisk men samtidigt oerhört givande. Vi har under loppet av några månader utökat våra team, expanderat flera av våra lokaler och tagit många viktiga steg i de olika utvecklingsprojekten. Detta sammantaget gör att vi nu står väl rustade att möta framtiden inom både Inertial Sensing och SatCom. När jag till detta lägger våra långsiktiga strategiska samarbeten och den glädje och harmoni jag ser i företaget, kan jag inte annat än att med stor entusiasm tillsammans med resten av företaget ta mig an den framtid som kommer.