2018.05.25 Press release, Regulatory

Consat Engineering och ASTG AB tecknar industriellt partnerskap

ASTG AB offentliggör härmed att bolaget ingått ett långsiktigt industriellt partnerskap med Consat Engineering AB.

ASTG har i tidigare offentliggjord kommunikation meddelat att bolagets styrelse sett ett ökat behov av att finna en lämplig industriell partner för att samla den kompetens och stabilitet som behövs för att framgångsrikt ära ingångna leveransavtal samt lyckas i konkurrensen om nya affärer.

“Det är därför med stor entusiasm och tillförsikt som vi nu kan presentera CONSAT som vår industriella partner säger Claes Lindqvist, styrelseordförande i ASTG. Vi har kunnat utbyta nödvändig information och gjort den samlade bedömningen att ett industriellt partnerskap har goda utsikter att bli framgångsrikt. Målet är att ASTG:s unika produkter och tekniska kunnande tillsammans med CONSAT:s marknadsnärvaro, storlek och personella expertis skall bli avgörande i de upphandlingar som bolaget är mitt uppe i avslutar Claes”

“Consat ser fram emot att som utvecklingspartner både förstärka och ge ASTG:s industrifas sitt stöd avseende såväl produktutveckling som effektivisering. Consat blir med sitt djupa teknikkunnande och sin storlek ett bra komplement till ASTG:s egna tekniska kompetens och domänkunskap. Vi ser stora möjligheter inom framför allt några av Consats kärnområden: inbyggd teknik, mekanik och produktionsteknik. Vi har även tagit del av den mycket omfattande upphandlingen av IMU:er där ASTG deltar och har tillsammans gjort den bedömningen att vi har goda möjligheter att stärka ASTG:s chanser att lyckas säger CONSATS Business Development Manager Ragnar Hallgren.”