2016.03.02 Press release

Claes Lindqvist har förvärvat 2,1 miljoner aktier av R-Östman Invest

ASTGs nytilltänkta styrelseordförande, Claes Lindqvist har den 1 mars 2016 förvärvat 2,1 miljoner ASTG-aktier av ASTGs huvudägare R-Östman Invest AB. Transaktionen har förmedlats av Svenska Handelsbanken “over the counter” (OTC ), utanför börsen på marknadsmässiga villkor.

VD Andreas Adelgren kommenterar
Då likviditeten i ASTG-aktien är väldigt varierad skulle ett direkt volymköp i markanden från en aktör kunna påverka aktiekursen onödigt mycket och även lätt leda till oönskade spekulationer. Dessutom har Reidar Östman med bolag ett stort antal optioner och nu sist även konvertibler som vid teckning i mars 2017, “allt annat lika” ytterligare ökar dennes ägande.

Claes Lindqvist totala aktieantal uppgår efter denna transaktion till just 2,1 miljoner stycken.

För att följa insynspersoners eventuella agerande, följ gärna vår insynslista:
http://www.astg.se/investerare/insynsregister