2019.06.14 Press release, Regulatory

Carsten Drachmann ny VD i ASTG AB (publ)

Styrelsen för ASTG AB (publ) meddelar härmed att Carsten Drachmann denna dag har utsetts till ny VD i ASTG AB. Ulf Sundqvist har därmed entledigats från sitt uppdrag som tf. VD. Styrelsen tackar Ulf Sundqvist för hans tid som tf. VD i bolaget och hans dedikerade arbete med, inte minst, den israeliska affären.

Carsten Drachmann kommer närmast från rollen som Chief Sales & Marketing Officer på Datapath Inc. (global marknadschef) samt VD för Datapath AB. Carsten Drachmann har särskilt ansvarat för den globala försäljningen – innefattande även ASTGs antennsystem med utgångspunkt från London. 

– Carsten Drachmann är erfaren inom SATCOM och TELECOM och vi är mycket nöjda med rekryteringen. Med Carsten Drachmann vid rodret finns goda möjligheter att lyfta ASTG till helt nya nivåer. Styrelsen har ambitiösa mål för bolaget och vi tror att Carsten Drachmann med hans kunskap av branschen, goda kundkontakter och affärsmässiga kunnande är rätt person för att ta ASTG till nästa steg, säger styrelsens ordförande David Svenn.

– Carsten Drachmann kommer att bo i London och arbeta i Sverige såväl som i utlandet. Många av ASTGs potentiella kunder finns i utlandet där U.K. är en mycket bra utgångspunkt för att göra affärer på en större marknad. Carsten Drachmanns kunskaper inom global försäljning av Satcom produkter i kombination med ASTGs återförsäljaravtal med Datapath Inc. kommer att skapa goda möjligheter för att accelerera försäljningen av antenner, säger styrelsens ordförande David Svenn.