2021.02.05 Press release

BYTE AV CERTIFIED ADVISER TILL G&W FONDKOMMISSION

KebNi AB (publ) meddelar byte av Certified Adviser till G&W Fondkommission 10 februari 2021.

Stockholm, 5 februari 2021 – KebNi AB har ingått avtal med G&W Fondkommission avseende tjänsten som Certified Adviser. G&W Fondkommission tillträder som Certified Adviser den 10 februari 2021. Fram till dess kommer Redeye AB fortsatt att agera som Certified Adviser åt bolaget.