2020.09.22 Press release, Regulatory

BRYGGLÅN PÅ SEK 12,6 MILJONER FÖR ATT LINDRA POTENTIELLA FÖRSENINGAR PGA EN ANDRA NEDSTÄNGNING I ISRAEL

KebNi släpper uppdatering om Covid-19, utlöst av det nyligen meddelade av premiärminister Netanyahu om en andra nedstängning i Israel, där företaget för närvarande gör affärer. I förhållande till potentiella förseningar orsakade av Covid-19 har företaget tecknat ett brygglån på 12,6 MSEK med Formue Nord. Före årsskiftet förväntar sig företaget mer än 20 miljoner kronor i betalning från sin israeliska kund på nuvarande kontrakt.

Stockholm, Sverige, 22 september 2020 – KebNi AB, släpper uppdatering om potentiella förseningar orsakade av Covid-19 och tillkännager brygglån.

Som har kommunicerats via olika mediekanaler de senaste dagarna ökar Covid-19-fallen i Israel och premiärminister Netanyahu tillkännagav en andra allmän rikstäckande nedstängning från fredagen den 18 september 2020.

Företaget är beroende av leveranser till Israel och meddelar att nedstängningen där medför osäkerhet om tidpunkten för leveransbetalning av produkter till Israel som ursprungligen förväntades i september 2020. Betalningsmilstolpar är villkorade av slutgiltig testning och godkännande tillsammans med den israeliska kunden och dessa godkännanden kommer sannolikt att påverkas av nedstängningen. KebNi förväntar sig betalningar från Israel som överstiger 20 MSEK på nuvarande kontrakt inom 2020.

“Eftersom covid-19-fallen har ökat i vissa regioner har åtgärder vidtagits av regeringar som, för vår verksamhet, medför vissa förseningar i de sista stadierna av slutförandet av order. Vi arbetar i nära samarbete med kunden för att hitta alternativa sätt att säkra nödvändiga tester och godkännanden, under dessa utmanande och förändrade förhållanden som Covid-19 erbjuder. Jag känner mig säker på att vi kommer att hitta pragmatiska lösningar och att leveranser och betalningar för det nuvarande avtalet kommer att fullgöras på helårsbasis. “ – kommenterar Carsten Drachmann, VD för KebNi.

På grund av den utvecklade situationen med Covid-19 i Israel har bolaget, för att säkerställa fortsatt utveckling och drift, säkrat en mellanfinansiering genom förlängning av det aktuella brygglånet samt ett ytterligare brygglån om cirka 12,6 MSEK från Formue Nord. Båda lånen förfaller den 15 december 2020. Villkoren för det aktuella lånet är oförändrade till 1% ränta per månad utan extra avgifter. Villkoren för det nya lånet är en 5% uppläggningssavgift och 1,5% ränta per månad, med möjlighet att betala tillbaka båda lånen tidigare om möjligt.