2021.12.07 Press release

BRYGGLÅN PÅ 12 MSEK FÖR ATT LINDRA POTENTIELLA FÖRSENINGAR P.G.A. NEDSTÄNGNING I ISRAEL

KebNi släpper uppdatering om Covid-19, utlöst av förra veckans meddelanden om att Israel, där KebNi för närvarande gör affärer, stänger gränserna. Kopplat till eventuella förseningar orsakade av Covid-19 har företaget därför tecknat ett brygglån på 12 MSEK delvis från närstående. Under första kvartalet nästa år förväntar sig företaget ca 11 MSEK i betalning från sin israeliska kund på nuvarande kontrakt.

Stockholm, 7 december 2021 – KebNi AB, släpper uppdatering om potentiella förseningar orsakade av Covid-19 och tillkännager brygglån. Som kommunicerats via olika mediekanaler de senaste dagarna är oron kring varianter av Covid-19 stor i Israel och premiärminister Bennett tillkännagav att landets gränser stängs i minst 14 dagar från söndagen den 28 november 2021.

Företaget är beroende av leveranser till Israel och meddelar att stängningen av landets gränser medför osäkerhet om tidpunkten för leveransbetalning av produkter till Israel som ursprungligen förväntades i december 2021. Betalningsmilstolpar är villkorade av slutgiltig testning och godkännande tillsammans med den israeliska kunden och dessa godkännanden kommer sannolikt att påverkas av nedstängningen. KebNi förväntar sig betalningar från Israel om ca 11 MSEK på nuvarande kontrakt inom första kvartalet 2022.

På grund av den utvecklade situationen med Covid-19 i Israel har bolaget, för att säkerställa fortsatt utveckling och drift, säkrat en mellanfinansiering genom ett brygglån om totalt 12 MSEK före transaktionskostnader, från fem borgenärer via G&W Kapitalförvaltning AB. Lånet förfaller den 30 april 2022. Villkoren för lånet är en uppläggningsavgift på 5% och 1% ränta per månad, med möjlighet att betala tillbaka lånet tidigare om möjligt. 2 MSEK av utlånat värde är en närståendetransaktion från bolagets största ägare, Jan Robert Persson, som har ett aktieinnehav på 18,3% i KebNi.

Frågor besvaras av bolagets Verkställande Direktör, Torbjörn Saxmo på telefon 070-916 14 82.

Om KebNi AB
KebNi har en lång historia och stor erfarenhet inom marina satellitantennlösningar och lösningar för tröghetsrörelseavkänning. Företaget, med huvudkontor i Stockholm, är inriktat på att bli en ledande leverantör av produkter och lösningar för satellitkommunikation, säkerhet, positionering och stabilisering, och med mycket stor tillförlitlighet. KebNis produkter och lösningar riktar sig till statliga, militära och kommersiella kunder. Företaget verkar på en global marknad, direkt och genom ett nätverk av återförsäljare.

KebNi har idag verksamhet inom två olika produktområden – satellitkommunikation och tröghetssensorer. Dessa beskrivs i detalj på www.kebni.com

KebNi “brings stability to a world in motion”.

Bolagets aktie (KEBNI B) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2021 kl. 14:00 CET.