2024.02.16 Press release

Bokslutskommuniké 2023: Se rapportpresentation och intervju med VD Torbjörn Saxmo

Aktieanalytiker Mathias Carlson från Carnegie intervjuar Kebnis VD Torbjörn Saxmo efter publicerad Q4-rapport, som blev en viktig milstolpe i bolagets historia. De diskuterar nyckelpunkter i kvartalet, orderstock, bruttomarginal, kassaflöden och framtidsutsikter.

Se intervjun här
 

Om Kebni AB (publ)
Kebni har en lång historia och stor erfarenhet inom Inertial Sensing samt satellitantennlösningar. Företaget, med huvudkontor i Stockholm, är inriktat på att bli en ledande leverantör av tillförlitlig teknik, produkter och lösningar för stabilisering, navigering och satcom. Kebni’s produkter och lösningar riktar sig till statliga, militära och kommersiella kunder. Företaget verkar på en global marknad, direkt och genom ett nätverk av återförsäljare. Läs mer på www.kebni.com