2018.12.11 Press release

BESLUT OM KONVERTERING AV KONVERTIBLER TILL AKTIER

Jag får härmed meddela att ASTG AB (publ) (“Bolaget”) har erhållit begäran om konvertering avseende konvertibler utgivna av bolaget den 19 juni 2018 till kursen 0,024 kr. Styrelsen för Bolaget har nu beslutat om att konvertera till den angivna kursen. I pressmeddelande av den 24 september 2018 har Bolaget redogjort för de motsättningar i Styrelsens redogörelse med förslag till beslut om emission av konvertibla skuldförbindelser som föreligger.

Totalt tillförs bolaget 209 004 458 b- aktier. Efter konvertering till aktier kvarstår konvertibellån om 1 500 000 kr som kommer att lösas kontant per den 31 december 2018.

Bolaget har nu endast kvarstående reverslån om 7,5 mkr som förfaller till betalning den 31 mars 2019.

Som VD i Bolaget gör jag bedömningen att Bolaget nu, genom hanteringen av konvertibelskulderna, står finansiellt väl rustat inför framtiden. Som jag tidigare har informerat om kommer Bolagets kassaflöden att vara goda under 2019.