2015.07.03 Press release

Begäran om extra stämma

Styrelsen för ASTG har idag mottagit en begäran om att kalla till extra stämma där val av styrelse skall behandlas. Begäran är avsänd från en grupp aktieägare (Reidar Östman med bolag, Andreas Adelgren, Olov Widigsson, Johannes Svensson, Gunnar Syk samt Nils Eriksson med bolag) som representerar mer än 10% av utestående aktier.

Samma grupp aktieägare har även tillställt valberedning ett förslag till ny styrelse. Styrelsen föreslås enligt detta förslag bestå av Olov Widigsson, Nils Eriksson och Andreas Adelgren. Med anledning av inkommen begäran kommer styrelsen inom två veckor att kalla till extra stämma.