2015.06.04 Press release

Avtal om likviditetsgarant med Mangold upphör

Mangold Fondkommission AB har upphört att agera likviditetsgarant i ASTG. Ingen ny likviditetsgarant ersätter åtagandet då behovet inte längre föreligger.