2018.04.03 Press release

ASTGs stamaktier omvandlas till B-aktier

I enlighet med beslut vid extra bolagsstämma den 24 januari 2018 i Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ) kommer befintliga stam-aktier att ersättas av B-aktier. I samband med stämman beslutades att emittera 29 530 208 A-aktier till Reidar Östman via R-Östman Invest AB, 556312-6480. Dessa A-aktierna kommer inte att vara föremål för handel. Efter omvandling av stam-aktier samt efter de två nyligen genomförda emissionerna har bolaget 730 269 802 utestående aktier (29 530 208 A-aktier och 700 739 594 B-aktier).

Advanced Stabilized Technologies Group ABs (ASTG) aktie med kortnamn ASTG MTF kommer att ersättas av ASTG MTF B.

Samtliga aktier kommer automatiskt att omvandlas i Euroclears VP-system, varvid ASTGs B-aktier beräknas levereras till respektive ägares VP-konto eller depå onsdagen den 11 april 2018.

På grund av omvandlingen kommer sista handelsdagen för ASTG MTF att vara fredagen den 6 april 2018 och första dag för handel i ASTG MTF B blir måndagen den 9 april 2018.