2014.02.10 Press release

ASTGs dotterbolag C2SAT ingår avtal om förstudie