2015.04.07 Press release

ASTG: Ytterligare order från Vietnam

STOCKHOLM, SVERIGE, 7 april 2015 – (NGM MTF, ASTG). Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ).

C2SAT har idag erhållit order från C2SATs partner LCDC på två Ku II antenner avsedda för Vietnam med leverans i juni 2015. Detta är en uppföljningsorder på de Ku II antenner som tidigare levererats i oktober 2013 till Vietnam och som installerats på fartyg tillhörande den vietnamesiska kust-bevakningen. Den exakta omfattningen av detta projekt med kustbevakningen är idag inte känt men C2SAT räknar med att kunna erhålla ytterligare uppföljningsorder.

I en kommentar säger ASTGs VD Jan Otterling ”Vietnam har under senare år utvecklats till en av våra viktigaste marknader både kommersiellt, då framförallt för C-bands antenner till offshore sektorn, och inom den statliga sektorn med leveranser till bl.a. kustbevakningen. Vi hoppas dessutom att inom en inte allt för avlägsen framtid kunna utveckla fler projekt i Vietnam som resultat av vår nya mindre antenn, KU100.” 

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

I ASTG ingår de helägda dotterbolagen C2SAT communications AB, C2SAT Communications Technology AB, C2SAT Asia Pacific (Pte.) Ltd samt AIMS AB.

C2SAT communications AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserade VSAT antenner för framförallt marina installationer. C2SAT Communications Technology AB, ansvarar för utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT Asia Pacific ansvarar för försäljningen, att bygga upp, koordinera och stödja nätverk av distributörer och service- och installationspartners i Sydostasien, baserat på lokal produktion i Singapore. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMUer som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm. ASTGs aktie är noterad på NGM Nordic MTF med Mangold Fondkommission AB som bolagets mentor och likviditetsgarant (market maker).

För mer information, kontakta: 

Fredrik Nygren, Styrelseordförande, fredrik.nygren@astg.se    

Jan Otterling, VD/CEO, jan.otterling@astg.se    

Advanced Stabilized Technologies Group AB (publ)

Isafjordsgatan 32 B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se                                 

Tel: 08-705 95 00