2015.12.28 Press release

ASTG: Ytterligare insynsköp i ASTG AB

Den 23 december ökade Reidar Östman inklusive närstående sitt innehav i ASTG AB med 174 973 aktier. Även Lars Olsson, teknikansvarig på AIMS köpte per den 23 december 200 000 aktier över börsen. Deras totala antal aktier uppgår efter denna transaktion till 67 582 948 respektive 1 409 500 stycken.

Rättelse, den 21 december angavs att Reidar Östman ökat med 722 838 aktier. Rätt antal enligt SHB skall vara 761 049 stycken.

 

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

 

För mer information, kontakta: 

Nils Eriksson 070-34 17 486

Olov Widigsson 070-488 48 86

Andreas Adelgren 072-73 74 317                         

Advanced Stabilized Technologies Group AB

Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se