2015.10.28 Press release

ASTG: VD OCH STYRELSEMEDLEMMAR KÖPER AKTIER

Bolagets VD, Andreas Adelgren, styrelseordförande Nils Eriksson, styrelseledamot Olov Widigsson, huvudägare Reidar Östman och konsulter knutna till bolaget har tillsammans köpt 6 595 682 aktier. Respektive persons ökning samt totala innehav i ASTG AB framgår genom denna länk: http://www.astg.se/investerare/insynsregister

 

Om Advanced Stabilized Technologies Group AB

I ASTG ingår det helägda dotterbolaget AIMS AB.

ASTG AB utvecklar, tillverkar och säljer innovativa 4-axliga stabiliserande VSAT antenner för framförallt marina installationer. Bolaget driver dessutom utvecklingsprojekt baserade på C2SATs antennrobot. C2SAT. AIMS AB utvecklar och säljer avancerade tröghetssensorsystem, IMU:er som är avsedda för mätning av rörelser i tre dimensioner.

Bolagets säte är i Stockholm.

 

För mer information, kontakta: 

Nils Eriksson 070-34 17 486

Olov Widigsson 070-488 48 86

Andreas Adelgren 072-73 74 317                         

Advanced Stabilized Technologies Group AB

Isafjordsgatan 32B, 164 40 Kista, Sverige  

www.astg.se