2019.09.26 Press release, Regulatory

ASTG upprätthåller leveranstakten i israelprojektet under Q3

ASTG meddelar att man levererat antenner till ett värde av omkring 8,9 MSEK till den israeliska kunden under det 3:e kvartalet 2019, vilket är i enlighet med leveransplanen för detta kvartal.

“Det är med tillfredställelse jag noterar att leveranstakten kunnat upprätthållas även under det 3:e kvartalet och att den håller på att stabiliseras på önskad nivå. I och med leveranserna under det 3:e kvartalet har ASTG fakturerat omkring en tredjedel av befintligt ordervärde som härrör från den israeliska kunden”, säger Carsten Drachmann i en kommentar.