2020.03.31 Press release

ASTG-uppdatering om undertecknande av avtal med ReQuTech

ASTG informerar om en kortare försening av undertecknande av avtal med ReQuTech

Med hänvisning till undertecknandet av en avsiktsförklaring med ReQuTech den 10 februari 2020, informerade ASTG att företaget avsåg att underteckna det slutliga avtalet den 1 april 2020. Eftersom det har skett en försening i genomförandet av due diligence, kommer det att bli en kort försening av undertecknandet av det slutliga avtalet mellan ReQuTech och ASTG, jämfört med den ursprungliga planen.

Företaget och ReQuTech ser fram emot att informera om det slutliga undertecknandet av avtalet inom några dagar.