2020.03.04 Press release

ASTG uppdatering angående Coronavirus

ASTG’s verksamhet påverkas inte av Coronaviruset i Q1

ASTG har säkerställt allt materialbehov så att planerade leveranser i Q1 2020 kommer att genomföras enligt avtal med våra kunder.

CEO, Carsten Drachmann förklarar: “Vi har mottagit flera förfrågningar från investerarare hurvida Coronaviruset påverkar ASTG’s verksamhet och jag bedömde det som lämpligt att delge en uppdatering om hur vi hanterar situationen.

För det första, vi följer noga utvecklingen av Coronaviruset och hur det eventuellt kan komma att påverka vår verksamhet, och vi har vidtagit åtgärder för att minimera eller eliminera risker, särskilt inom områdena inköp och produktion.

Vår primära produktion är lokaliserad i Sverige, strax utanför Stockholm, och därför ser vi inga omedelbara hot mot den löpande produktionen och dess kapacitet. Om det skulle uppstå några problem med våra befintliga anläggningar har vi möjlighet att relativt omgående omlokalisera oss till alternativa lokaler.

Vi är förstås beroende av leveranser från flera komponentleverantörer. Vi har dock arbetat hart och har lyckats säkra allt materialbehov för Q1. Jag är också glad att informera att vi har allt nödvändigt material på lagerhyllorna. Vi har några komponenter som kommer från Japan, dessa har vi dock sedan tidigare säkrat för hela vår orderstock, inta bara för Q1 utan för hela 2020. En av våra största moduler kommer från Kanada, men även denna har vi tagit hem för hela årets orderstock. Övriga komponenter kommer från andra delar av Europa, vilka för närvarande ännu inte är kritiskt drabbade av detta virus.

När det gäller vår egen personal, har vi alla möjligheter att arbeta på distans. Vi har också möjlighet att arbeta i avgränsade områden i produktionen och i våra testlabb, om detta skulle bedömas nödvändigt.

Med hänsyn till dessa åtgärder, ser vi inte någon risk att resultatet för Q1 2020 kommer ha någon påverkan av Coronaviruset. Vi kan inte förutspå vad som kommer hända från Q2 och framåt, men som jag förklarade, vi har vidtagit åtgärder för att reducera riskerna genom att säkra material tidigare än tidigare planerat. Samt att vi, vid behov, kan genomföra mycket av vårt arbete på distans eller isolerat, om situationen i Sverige skulle påverkas negativt.”