2015.08.31 Press release

ASTG tillsätter projektgrupp för IAI-åtagandet

Vi har idag fått klartecken att bilda en projektgrupp, vars uppgift blir att säkerställa att ASTG lever upp till sina åtaganden gentemot israeliska IAI.

Vi är mycket tacksamma över att Erik Dalin från ÅF tar plats i gruppen.

Erik Dalin har tidigare varit anställd som teknisk chef inom C2SAT och är mer än väl förtrogen med uppgiften. Uppdraget kommer att hanteras utöver den tjänst Erik idag redan har genom ÅF.